Nyfiken på temat för Barnrättsdagarna 2017?

Barnrättsperspektiv på migration, integration & inkludering

Den 25-26 april träffas vi på Conventum i Örebro igen. Den här gången för att diskutera barnrättsperspektivet på migration, integration och inkludering.

För barn som har kommit till Sverige med eller utan sina familjer från andra länder är alla artiklar i barnkonventionen aktuella. Barnkonventionen gäller för alla barn och inget barn får diskrimineras på grund av sin eller sina föräldrars hudfärg, kön, språk, religion, funktionsnedsättning, nationella eller etniska ursprung (Artikel 2). Barn på flykt har rätt till sin identitet, innefattande medborgarskap, namn och släktförhållanden (Artikel 8) samt rätt till skydd och bistånd (Artikel 22).

Redan före den stora ökningen i antal asylsökande har Sverige fått en rad rekommendationer från FN:s barnrättskommitté. De rekommenderade bland annat att Sverige påskyndar asylprocessen och säkerställer att alla asylsökande barn är fullt utrustade med grundläggande förnödenheter. De rekommenderar också att ensamkommande barn omgående får en god man.

När barnkonventionen nu blir en del av svensk lag ställs ytterligare krav på att den tillämpas även i praktiken vid åtgärder och beslut i domstolar, statliga myndigheter och inom kommuner och landsting.

Inför Barnrättsdagarna 2017 efterlyser vi exempel på hur vi kan säkerställa de rättigheter som barn i migration har enligt barnkonventionen och svensk lagstiftning. Det gäller barnens rätt att integreras och inkluderas i vårt svenska samhälle.

Migration – in- och utvandring, folkförflyttning
Integration – sammanförande till en helhet, införlivning
Inkludering – inberäkna, inbegripa, medräkna
(källa: SAOL)

Barnrättsdagarna är en mötesplats som vill uppmana och stödja olika verksamheter, myndigheter och organisationer att arbeta utifrån ett barnrättsperspektiv. Det innebär att både den enskilda medarbetaren och hela verksamheten arbetar rättighetsbaserat och har strategier för arbetet med att genomföra barnkonventionen.

Boka in 25-26 april 2017 i din kalender redan nu!

Här kan du ladda ner informationen som pdf

Vill du redan nu anmäla ditt intresse?

Fyll i din epostadress i intresseanmälan-fältet, här nedan i den gula sidfoten, så får du information skickad direkt till dig. OBS! Gäller inte som anmälan till konferensen!