Se filmerna från Barnrättsdagarna 2016

Årets Barnrättsdagar blev de största hittills! 1200 personer fanns på plats i Örebro 12-13 april för att diskutera hur vi ska göra i praktiken när Barnkonventionen ska bli lag.

Deltagarna fick lyssna till flera internationella namn som Michael O´Flaherty, chef för FRA (the EU Agency for Fundamental Rights), Tomas Hammarberg, som har ägnat större delen av sitt yrkesverksamma liv åt mänskliga rättigheter (bland annat satt han i FN:s barnrättskommitté i sex år) och Anne Lindboe som är barnombudsman i Norge.

Årets tema genomsyrade programmet, såväl i plenum som under de valbara seminarierna. Det är nu beslutat att barnkonventionen ska bli lag i Sverige, en stor framgång för oss som arbetar med de här frågorna, men det innebär inte på något sätt ett avslut utan kanske snarare en början – för hur gör vi nu? I praktiken?

 

Barns tankar om barnkonventionen del 1

I den här filmen får vi ta del av barns tankar om barnkonventionen. Filmen var inledningsfilm på Barnrättsdagarna 2016 som handlade om barnkonventionen som lag i praktiken. Alla barnen i filmen går i grundskolans årskurs 3.

 

Barns tankar om barnkonventionen del 2

I den här filmen får vi ta del av barns tankar om barnkonventionen. Filmen var inledningsfilm dag två på Barnrättsdagarna 2016 som handlade om barnkonventionen som lag i praktiken. Alla barnen i filmen går i grundskolans årskurs 3.