Barnbokslut – men var finns pengarna?

Allt fler kommuner tar idag fram egna barnbokslut, men en stor utmaning är att få fram siffror så att det blir ett verkligt bokslut.

– Det är inte bara tjänstemän och experter som behöver lära sig mer om konventionen, utan även politiska beslutsfattare, säger Karin Fagerholm som är tematisk rådgivare på Rädda Barnen.

Vad innebär det då för en kommun när barnkonventionen blir lag? En effekt är att det blir möjligt för medborgare att överklaga beslut som de menar strider mot lagen. Det kan till exempel handla om att en fritidsgård läggs ned samtidigt som det saknas andra fritidsmöjligheter för barnen i området.

Cecilia Malm är verksamhetsutvecklare på Rädda Barnen och har arbetet med att ta fram ”Sänk blicken”, ett stödmaterial för kommuner som går att ladda ned från Rädda Barnens hemsida.

– Det finns en stark vilja att göra bra saker för barn, men det är lätt att det blir för generellt. Syftet med materialet är att stödja kommunerna, men också visa hur viktigt det är att barn får göra sina röster hörda, berättar Cecilia Malm.

Åsa Ekman är barnstrateg i Jönköpings kommun. Jönköpings barnbokslut är en årlig uppföljning som beskriver barns levnadsvillkor. Arbetet satte igång 2012:

– Syftet är att få en helhetsbild av hur barn och unga har det i kommunen. Vi måste ju veta hur de mår för att kunna göra förbättringar, konstaterar Åsa Ekman.

Tanken från början var att samtliga nämnder skulle göra barnkonsekvensanalyser i varje ärende, men det visade sig för komplicerat. Resultat blev istället en form av checklista.

– Bokslut är kvantitativa dokument, därför är det viktigt att inte bara ha med statistik, utan även barns och ungas egna berättelser. Varje bokslut har en tematisk fördjupning där unga kan föreslå förändringar och komma med för slag på hur deras inflytande skulle kunna öka, fortsätter Åsa Ekman.

De negativa sidorna då? Ja, den första är att det faktiskt inte är något bokslut i egentligen mening utan snarare en verksamhetsberättelse: det saknas än så länge en riktig ekonomisk redovisning.

– På sikt vill vi få in mer av ekonomin i bokslutet och det är verkligen en utmaning! konstaterar Åsa Ekman.

Fakta:
Följ Jönköpings arbete på

Instagram: Barnkonventionenijonkoping

Facebook: Barnkonventionen i Jönköpings kommun