Teckenspråkiga elever med utvecklingsstörning står upp för sina åsikter

Teckenspråkiga elever med utvecklingsstörning får sällan berätta vad de tycker om sin utbildning. Nu har projektet Tell-Us hjälpt dem att komma till tals.

När stiftelsen Mo Gård för tre år sedan planerade att starta en gymnasiesärskola insåg de att de inte visste vad eleverna hade för tankar och önskemål om sin utbildning. Så startades projektet Tell-Us tillsammans med Riksförbundet för döva, hörselskadade barn och barn med språkstörning, DHB. Tanken var att teckenspråkiga elever med utvecklingsstörning skulle få det inflytande de har rätt till, särskilt med tanke på att det är en målgrupp som många tycker det är svårt att kommunicera med och som därför saknar inflytande.

Med hjälp av verktyget ”samtalsmatta” (www.dart-gbg.org/samtalsmatta) har projektet intervjuat 21 personer. En del använder enbart tecken för att kommunicera, en del lite tal och tecken som stöd, medan andra använder bilder eller gester och symboler. Samtalsmattan gjorde det möjligt för alla att komma till tals.

– Vi intervjuade alla två eller tre gånger för att hitta ett kommunikationssätt och ett bildstöd som fungerade. Deltagarna fick själva styra intervjuerna och hade möjlighet att säga att de ville fortsätta en annan dag, berättar Magdalena Djerf från Mo Gård.

En del intervjuer gick inte så bra, och det visade sig nästan alltid bero på att intervjuarna hade misslyckades med sin kommunikation, snarare än barnen.

– Då har vi inte hittat rätt språknivå eller sätt att nå barnen. Barnen kan språket från början och har fler möjligheter att träna, men som till exempel assistent eller förälder kan jag kanske inte språket fullt ut, vilket kan vara svårt för en del att acceptera, säger Maria Norberg från DHB.

Resultatet från Tell-Us finns på www.tellusprojektet.se