”De flesta barn vill prata om vad de har upplevt”

Många barn i Sverige har upplevt våld i hemmet. Barnahus i mellersta Skåne har utvecklat en modell för att kunna erbjuda krisstöd till dessa barn i ett akut skede.

Efter lite obligatoriskt teknikstrul kunde Fredrik Saglind, socionom, och Carina Kristiansson, behandlare, vid Barnahus i mellersta Skåne berätta hur deras möten med barn som upplev våld i hemmet brukar se ut.

– Målgruppen är barn upp till 18 år som nyligen har upplevt eller bevittnat våld i hemmet. Träffarna sker på Barnahus men om det finns en hotbild och barnet bor på skyddat boende så åker vi dit och träffar barnet på plats, säger Carina.

Vanligtvis är krisstödet uppdelat på tre samtalsträffar. I det första samtalet träffar Fredrik och Carina barnet tillsammans med en förälder, oftast mamman, och pratar igenom det som har hänt. Känner barnet sig trygg i mötet delar de på sig och pratar med barnet och föräldern separat under ungefär en halvtimme.

I samtal nummer två får barnet i ett individuellt möte med hjälp av leksaker rekonstruera en fysisk miljö där händelserna har utspelat sig.

– På så sätt får barnen skapa en början, en mitt och ett slut. Barnet får visa vad som hänt och var det hänt, förklarar Fredrik.

I den tredje och sista träffen träffas de alla återigen och då får barnet berätta om våldshändelsen för sin förälder för att de ska kunna skapa en gemensam berättelse.

– Det är viktigt här att det är barnets upplevelse av händelsen som får berättas, men vi kan fylla i utifrån det barnet tidigare har sagt, säger Carina.

Syftet med krissamtalen är att barnen blir lyssnade på, att deras känslor normaliseras och att de inser att våldet inte är deras fel. Dessutom får Barnahus möjlighet att remittera vidare utifrån behoven som finns.

För att ta reda på hur barnen upplever metoden har Barnahus i mellersta Skåne följt upp träffarna med en utvärdering där de bland annat ställt frågan ”tycker du att du har blivit lyssnad på?”.

– Där har vi, som vi ser det, fått full pott.  Barnen uppger att de har blivit lyssnade på i mycket stor utsträckning. Vi märker att barnen har en inneboende kraft och önskan att prata om det som de har varit med om, säger Fredrik.

Vill du komma i kontakt med Barnahus mellersta Skåne? Här hittar du kontaktuppgifter: www.lund.se