Barnrättighetsutredningens förslag gör det tydligare att våld mot barn är förbjudet

I mars 2016 presenterade Barnrättighetsutredningen sina förslag på hur barnkonventionen kan bli svensk lag. Regeringens särskilda utredare, Anita Wickström, fanns på plats under Barnrättsdagarna för att berätta om utredningen. Särskilt fokus la hon på den nya brottsrubriceringen misshandel av barn.

– Jag vill inleda med att uttrycka min glädje över att intresset för barns rättigheter är så stort, sa Anita Wikström när hon ställde sig på scenen och blickade ut över de 1 200 barnrättsintresserade som samlats i Kongressalen.

På ett lugnt och pedagogiskt sätt gick hon sedan igenom vilka områden som utredningen tittat närmare på och några av de förslag som tagits fram. Anita valde att särskilt belysa förslaget om den nya brottsrubriceringen misshandel av barn.

Den nya rubriceringen innebär att man, till skillnad mot nuvarande bestämmelse, ska kunna fällas för misshandel av barn även om man i det enskilda fallet inte kan bevisa att övergreppet har orsakat smärta – ett förslag som väckte stora applåder bland publiken.

– Med den här bestämmelsen så menar vi att barn får ett bättre straffrättsligt skydd, det ska räcka att man kan bevisa att fysiskt våld har förekommit. Det blir tydligt att våld mot barn är förbjudet. Vi tycker också att det är bra att ha en egen rubricering just för att visa på den särskilda kränkning som våld mot barn innebär, sa Anita Wickström.

Anita Wickström presenterade kort några av de övriga förslagen i utredningen men valde att inte gå närmare in på något av dem.

– De får man läsa om i ”tegelstenen” istället, sa Anita och syftade på den tunga men viktiga publikationen som går att läsa på regeringens webbplats.

Fakta/Bakgrund
I regeringsförklaringen 2014 deklarerades att FN:s konvention om barnets rättigheter ska göras till svensk lag. Den 11 mars lämnade Barnrättighetsutredningen sitt betänkande till barnminister Åsa Regnér. De nya författningsförslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2018.