Barnperspektivet ska genomsyra all verksamhet

– Som nybliven landshövding är det en enorm glädje att se denna manifestation för barns rättigheter i min nya hemstad. Aldrig tidigare har det varit så många deltagare och jag tolkar det som ett tecken på att barns status i vårt land har höjts!

Det sa Maria Larsson, som under åren 2010 till 2014 var Sveriges barnminister, i samband med att hon hälsade deltagarna välkomna till årets barnrättsdagar.

– Vi som är här har ambitionen att alla dagar ska vara barnrättsdagar. Barnperspektivet ska genomsyra all verksamhet, men vi behöver bli påminda om att vi dessvärre inte alltid lever upp till det målet. Både beslutsfattare och verksamhetsutövare behöver fler verktyg och mer stöd för att omsätta barns rättigheter i praktiken, fortsatte Maria Larsson som önskade att det funnits ett lika enkelt signalsystem för barnrättsfrågor som det finns i trafiken: rött för att stanna och grönt för att köra.

– Men tyvärr finns det inget sådant. Grön och rött blir ofta nyanser av grått. Vi kör när vi borde bromsa, och stänger där vi borde öppna. Men just därför kan de årliga barnrättsdagarna hjälpa till att bryta de grå vardagsnyanser och ge oss tydliga färgsignaler.

Som minister för barn- och äldrefrågor var Maria Larsson med om att tillsätta den utredning som ligger till grund för det kommande riksdagsbeslutet om att göra barnkonventionen till svensk lag och därigenom ge alla som arbetar med barns rätt ett nytt juridiskt verktyg i vardagen.

– Vi kan göra skillnad för barn och jag hoppas att länsstyrelsen där jag finns idag också kan vara en del i implementeringen av lagen. Alla län och alla städer skulle behöva barnrättsdagar 365 dagar om året. Men till den dagen det uppfylls behöver vi samlas till två särskilda barnrättsdagar så att vi – när vi är tillbaka – står än mer rustade för att uppfylla barns rättigheter i praktiken!

Fakta:
Maria Larsson är sedan maj 2015 landshövding i Örebro län. Hon var riksdagsledamot 1998-2014, förste vice partiordförande för Kristdemokraterna 2003-2015, samt biträdande socialminister 2006-2014.  Åren 2010-2014 var hon Sveriges barnminister.