Här är vinnarna av Stora Priset 2016

En har arbetat med frågor om barns utsatthet sedan 80-talet. Den andra har på kort tid kommit att spela en betydande roll för barn som behöver hjälp och stöd. I år tilldelas Stora Priset Cecilia Kjellgren, lektor vid Linnéuniversitetet, och föreningen Barnrättsbyrån.

Cecilia Kjellgren har arbetat med socialt arbete sedan början av 80-talet. Sedan start har hon engagerat sig för utsatta barn och hon har arbetat mycket med frågor som rör fysisk misshandel och sexuella övergrepp. Under många år arbetade hon praktiskt, men succesivt ville hon fördjupa sin kunskap och få möjligheten att pröva och värdera olika modeller och verktyg, så hon sökte sig till akademin och forskningen.

Jag fick ju förmånen att komma in i den akademiska världen med mycket praktik i bagaget, det har gjort att jag hela tiden har försökt koppla tillbaka till praktiken och sökt nya vägar. Det är flera gånger som jag har sett att ”om vi gör såhär skulle det kunna förändra förutsättningarna för ett utsatt barn eller för en tonåring som är på väg i fel riktning”, och så på olika sätt har jag fått möjligheten att faktiskt göra det, det är väldigt roligt, säger Cecilia Kjellgren.

Barnrättsbyrån startade 2011, till en början som ett projekt inom Ersta diakoni, men sedan ett drygt år tillbaka står de på egna ben. Barnrättsbyrån arbetar med stort engagemang för att hjälpa barn i de allra mest utsatta situationerna att orientera sig i djungeln av myndigheter och organisationer. Elin Wernquist, grundare och generalsekreterare, berättar om arbetet.

Jag hade jobbat under några år med barns rättigheter på olika sätt, både i Sverige och utomlands, och jag såg att det fanns ett behov av den här typen av verksamhet här. Den fanns utomlands, men inte i Sverige. Barn behöver ibland mer praktisk hjälp, de behöver någon som kan hålla dem i handen, men var skulle de gå då? Vi saknade den oberoende instansen här. Sedan arbetade jag för Ersta diakoni med en förstudie där jag skulle komma på en idé om en verksamhet där vi kunde nå utsatta barn och unga, och resultatet blev Barnrättsbyrån, säger Elin Wernquist.

Stora Priset delas årligen ut av Stiftelsen Allmänna Barnhuset för att uppmärksamma personer eller verksamheter som genom banbrytande insatser främjat barns och ungdomars förhållanden i Sverige. Ann-Marie Brodén är ordförande i Stiftelsen Allmänna Barnhuset och hon ser priset som en möjlighet att lyfta dem som står för insatser utöver det vanliga och som verkligen gör skillnad för barnen.

Stora Priset delas ut på Barnrättsdagarnas stora scen kl. 16:45 den 12 april. Båda vinnarna kommer då att vara på plats.

Barnrättsbyråns arbete kan ni ta del av i seminarie 5a Får Barn klaga på vuxna och Cecilia Kjellgren kommer föreläsa om sitt arbete i seminarie 5d Stora Priset.

Det känns verkligen hedrande att få ett sådant här erkännande. Stora Priset har funnits så länge och är så stort, jag blir jätterörd över att vi har lyckats åstadkomma det här på så kort tid, säger Elin Wernquist.

Även Cecilia Kjellgren är väldigt glad över priset.

Det är som en lycklig bekräftelse, att andra har sett att det finns saker som jag har gjort som har fått betydelse. Det är så otroligt roligt att jag har fått det här priset, säger hon.

 

Så här lyder juryns motiveringar:

Cecilia Kjellgren
Cecilia Kjellgren tilldelas Stora Priset 2016 för sitt stora engagemang och sin förmåga att sprida kunskap om barns utsatthet för fysisk misshandel och sexuella övergrepp. Hon har med rötter i det sociala arbetets praktik fortsatt som forskare och hittat kunskapsbaserade arbetsmetoder som bidragit till att barns utsatthet minskat. Under hela sin yrkeskarriär har hon genom sin starka drivkraft, medkänsla och professionalitet visat på vikten av att uppmärksamma de här barnen, och hur samhället kan erbjuda dem skydd och behandling.

Barnrättsbyrån
Barnrättsbyrån tilldelas Stora Priset 2016 för deras unika och modellskapande arbete att utveckla landets första barnrättsbyrå. För att de med starkt engagemang synliggjort barnets rättigheter och de brister som finns i vård-, omsorgs- och rättssystemet. Barnrättsbyrån har utvecklat och stått fast vid att konsekvent stå på barnets sida och att arbeta enbart på uppdrag av det enskilda barnet. De har en orubblig övertygelse om att synen på barnets rättigheter kan förändras.