Nu söker vi nomineringar till Stora Priset!

Känner du någon som genom banbrytande insatser befrämjat barns och ungdomars sociala förhållanden i Sverige inom området kränkande behandling och/eller diskriminering?

Nu öppnar Stiftelsen Allmänna Barnhuset nomineringsprocessen för Stora Priset 2015. Stora Priset inrättades av Barnhusets styrelse 1987 och har sedan dess delats ut till ett antal personer och organisationer bla Lisbet Palme, Astrid Lindgren och Rädda Barnens Centrum för barn och ungdomar i kris.

I år söker vi i förstahand efter personer, föreningar eller organisationer som genom banbrytande insatser befrämjat barns och ungas sociala förhållanden inom området kränkande behandling och/eller diskriminering.

Stora Priset kommer i år att delas ut på Barnrättsdagarna. Prissumman är 150 000 kronor och prispengarna förutsätts skänkas till någon verksamhet inom området sociala insatser för barn och ungdomar, som mottagaren själv väljer.

Barnhusets styrelse bjuder nu in organisationer, myndigheter, universitet och högskolor samt enskilda som verkar inom området barn och unga att nominera en eller flera kandidater som bedöms uppfylla prisets syfte.

Sista dag att nominera är: den 28 februari 2015

Nomineringarna skickas med e-post till info@allmannabarnhuset.se och ska innehålla motivering till det förslag som ges.