Information en förutsättning för delaktighet

Barnkonventionen ställer stora krav på oss i Sverige att se och höra varje enskilt barn.

Barnombudsmannen Fredrik Malmberg, med erfarenheter från sitt arbete som regionchef för Rädda Barnen i Asien, inledde Barnrättsdagarna med att ställa frågan: Saknas utmaningar i Sverige? Ser vi och hör vi varje barn?

Svaret är, visst finns det utmaningar. Och nej, vi ser inte och lyssnar inte i den utsträckning vi borde.

Okunskap om barn i häkte och arrest

När Barnombudsmannen 2012 inledde sitt fördjupningsarbete om barn och unga i häkte och arrest visade det sig att varken regering eller polismyndigheter hade en aning om antalet frihetsberövade barn, hur länge de är frihetsberövade, hur de bemöts och hur de mår.

-Vi pratade med många av de här barnen och ungdomarna och kände stor respekt inför det allvar de visade. De ville påverka situationen för barn i framtiden, berättade Fredrik Malmberg.
Barnens berättelser, publicerade i Barnombudsmannens rapport, fick respons. Justitieutskottets ordförande kallade isoleringen av frihetsberövade barn ”en skam för Sverige” och rapporten har väckt stor uppmärksamhet.

Aktörer istället för offer

Vad Fredrik Malmberg också ville få fram under Barnrättsdagarna är att barn och unga som far illa inte vill se sig som offer, utan som aktörer.

-Många av dem har varit med om svåra och traumatiska händelser. Ändå har de ett starkt budskap att förmedla: tyck inte synd om oss. Deras eget agerande har ofta kunnat förändra situationer, många har kunnat göra väl avvägda val. Men vuxenvärlden klappar dem på huvudet och tror sig ge dem skydd genom att inte informera om deras rättigheter. Resultatet blir istället att barnen lämnas ensamma i skuggan av våldet, utan att veta vilket stöd som finns.

Behövs både delaktighet och skydd

De kommuner som informerar barn och unga om deras rättigheter och möjligheter till stöd är alltför få. Enligt Fredrik Malmberg måste barn redan vid låg ålder få den kunskapen.

-Det finns 290 kommuner i Sverige. Ställ frågan, hur fungerar socialtjänsten i din kommun? Är den lätt för barn att kontakta? Vilken information ger kommunen? Vårt budskap till barnen måste vara att vi är många, vi hör er och vi gör ert budskap tydligt, uppmanade Fredrik Malmberg.

Barns rätt till delaktighet och barns rätt till skydd står inte i något motsatsförhållande. Tvärtom, de förutsätter varandra, menar Fredrik Malmberg.

-Men det kräver nytänkande i hur barn bemöts. Vi har kommit långt, men vi måste komma längre. Och det gör vi med hjälp av människor med vilja och engagemang.