Vi vill bryta kopplingen mellan våld och maskulinitet

Varför finns det en acceptans för våld i männens värld? Det frågade sig Tomas Wetterberg i sin presentation av Machofabriken, ett verktyg i arbetet för ökad jämställdhet och minskat våld som ska bryta den traditionella kopplingen mellan våld och maskulinitet.

Hur ska vi kunna tala om våld med yngre? Det var en av utgångspunkterna för Machofabriken, ett metodmaterial med ledarhandledning som har tagits fram i samarbete med ungdomar.

Thomas Wetterberg, Machofabriken

Thomas Wetterberg, Machofabriken

Målgruppen är killar och tjejer mellan 13 och 25 år. Materialet omfattar en folder på 100 sidor och 17 kortfilmer på nätet, berättade Tomas Wetterberg, ordförande i Män för jämställdhet.

Machofabriken tar bland annat upp frågor som hur vi förhåller oss till normer och maskulinitet, hur maskulinitet är kopplat till makt och privilegier, vad pojkar har att vinna och förlora på att bryta med normerna.

–Det är ett verktyg i arbete för ökad jämställdhet och för förebyggande arbete mot våld, sade Tomas Wetterberg.

Målet är att bryta kopplingen mellan våld och maskulinitet.