Slagfärdiga – vuxna som minns våld i barndomen

– Vi är inte längre bara överlevare, vi kallar oss levare. Det sa Anna Källdén och Helena Berggren från föreningen Slagfärdiga. De har båda upplevt våld och använder nu sina erfarenheter för att minska stigmatiseringen av våldsoffer.

Den som utsätts för våld går igenom tre steg, menar föreningen. I det första är man fortfarande utsatt, i det andra är man en överlevare, och behöver olika former av stöd och behandling. I det tredje steget är man inte längre beroende, och har inte längre behov av att berätta om sin upplevelse. Då är man en levare.

I detta tredje steg befinner man sig under resten av livet. Det är viktigt att synliggöra det, att sprida de samlade erfarenheterna till omvärlden, sa Anna Källdén.

– Jag blir ofta ombedd att berätta för media om min egen upplevelse. Men jag är så trött på det, herregud, det är ju trettio år sedan! Jag vill inte längre bara väcka empati, det är inte synd om mig. Jag vill berätta om de samlade erfarenheterna. Det väcker engagemang istället, och vilja till förändring.

Slagfärdiga