Förlorad tillit till vuxenvärlden

De Slagfärdiga finns överallt i samhället, på alla positioner, på alla arbetsplatser. Det menar föreningen med samma namn och för att illustrera det görs en snabbenkät bland de drygt 70 deltagarna under seminariet. Hur många här är Slagfärdiga? Begreppet innebär att man är tidigare våldsutsatt, men har lagt det bakom sig och nu använder sig av de erfarenheterna i sin yrkesroll för att sprida kunskap.

-Det är viktigt att se hur barn reagerar i en våldsutsatt situation. För dem handlar det ofta om missbruk av tillit, säger Anna Källdén, som tillsammans med Helena Berggren från Slagfärdiga vill lyfta frågan hur man kan stötta barnen bättre.

TillitBland förslagen: Lyssna på barnen! Och låt deras berättelser väga tyngre i rättsprocessen. Mer tid behövs, är en synpunkt. Tid för att hinna lyssna, hinna följa upp. Våga fråga, säger en barnläkare som ser många kolleger som är dåliga på att tala om det tabubelagda våldet. En tjänsteman från socialtjänsten påpekar att det är viktigt att inte lova något man inte kan hålla – och att vara ärlig. En lärare efterlyser redskap, när hon går i korridoren och tänker att var tionde elev jag möter är våldsutsatt.

-Vi måste prata mer om detta, säger Anna Källdén. I skolan har man sexualkunskap och får lära sig hur man inte ska bli på smällen – men man måste också få lära sig hur man undviker att få en smäll!
Slutligen presenterades svaret på snabbenkäten. 30 procent av deltagarna är Slagfärdiga.