Vi måste våga mer

Barnrättsdagarnas andra dag inleddes med en summering av gårdagen. I soffan satt Bodil Långberg, Stiftelsen Allmänna Barnhuset, Fredrik Malmberg, Barnombudsmannen och Staffan Janson, Barnrättsakademien.

VågaEtt stort engagemang och en stark enighet om att något måste hända präglade gårdagen, konstaterade de tre.

-Vi måste bli tuffare, våga mer, sa Fredrik Malmberg. Hur kan vi göra skillnad på hemmaplan?

Staffan Janson konstaterade att gårdagen avslutades i en positiv anda med en stark tro på barnen och deras motståndskraft. Det är de vuxnas ansvar att ”räta ut vägen” åt dem.
Bodil Långberg reflekterade över den alltför vanliga uppfattningen bland yrkesgrupper att saker och ting bara blir värre av en anmälan när barn far illa.

-Vad får oss att tro det? Finns det brister i kontakterna mellan skola och socialtjänst? En anmälan ska leda till stöd och skydd för barnet.

Fredrik Malmberg höll med:
-Många av de barn vi har träffat fick inte det stöd de behövde efter en anmälan. Men ingen av dem har sagt att det var fel att anmäla, tvärtom. De frågade snarare ”varför har ingen sett mig tidigare?”.
Vad som behövs är bättre rutiner, utbildning av personal och ett stöd för dem som arbetar med barn.
Den 16 -17 april 2013 är det dags för nästa Barnrättsdagar. Temat är barns och ungdomars rätt till delaktighet och inflytande och konferensen kommer att ha fokus på praktiska exempel ur vardagen.

-Dela gärna med er till oss av era egna erfarenheter och exempel på hur ni arbetar, så kan vi använda det som underlag till nästa konferens, uppmanade Fredrik Malmberg.