Morgan Alling: Befria barnen från skuldkänslor

Barn som far illa skuldbelägger ofta sig själva. Därför måste människor omkring dem förklara att felet inte är deras. Det konstaterade skådespelaren Morgan Alling under sitt bejublade framträdande på Barnrättsdagarna, där han delade med sig av sina erfarenheter från bland annat barnhem och fosterhem.

Ingen som hörde skådespelaren Morgan Allings uppmärksammande sommarprogram kunde undgå att bli djupt rörd av hans minnen från barndomen. Lika inspirerande var berättelsen om hur han som vuxen kunde hantera sina svåra upplevelser på ett sådant sätt att han till slut blev, som han själv uttrycker det, en lycklig människa.

Morgan2Med en barndom som omfattade vistelser på tre barnhem, fyra fosterhem och sammanlagt elva olika skolor inom loppet av fyra år var Morgan Alling också en sällsynt lämplig föreläsare på årets Barnrättsdagar.

Inte minst eftersom hans framträdande till stora delar handlade om hur han som barn upplevde utsattheten och vuxenvärldens agerande. Det fanns också flera exempel på hur de ansvariga myndigheterna hade kunnat agera annorlunda. Morgan Alling minns särskilt en kvinna från socialtjänsten som lovade att skjutsa honom till hans biologiska far, som han aldrig hade träffat, men i stället dumpade honom vid ett barnhem.

− Den dagen blev jag stenhård.

Efter ytterligare ett antal svek från vuxenvärlden förlorade Morgan Alling fullständigt både självförtroende och självkänsla. Räddningen blev scenen, och bekräftelsen från andra människor.

− Jag ville ta revansch på kvinnan från socialtjänsten och hela samhället. Jag ville visa henne att hon inte kunde knäcka mig.

Med framgångarna kom så småningom viljan att ta itu med sitt tunga bagage. En mödosam resa som numera ligger bakom honom. Resultat? I dag kan han ta emot kärlek utan att det omedelbart rinner av honom.

Återstår då att bistå alla de barn som far illa vårt samhälle. Under sitt framträdande berättade Morgan Alling att 20 000 barn är omhändertagna av sociala myndigheter. Samtidigt lever 400 000 barn i familjer med missbrukare, och varje år kontaktar 115 000 barn Bris.

− Det här är en tickande själslig bomb i Sverige. Jag skulle vilja säga till varje utsatt barn att ta ingen skit, ge ingen skit och försök till varje pris att berätta om din situation för en vuxen i din omgivning.

Det är också viktigt att lärare, grannar och andra vuxna som upptäcker att barn far illa inte tiger still. Under sitt framträdande berättade Morgan Alling om ett möte med en tidigare granne som efter 36 år medgav att han mycket väl visste vad som försiggick bakom fosterhemmets stängda dörrar.Morgan1

− Grannen hörde oss skrika på hjälp men urskuldade sig inför mig med orden ”vad kunde vi göra? Då bär man ett stort ansvar för vad som händer, anser jag.