H.M. Drottningens tal vid Barnrättsdagarna i Örebro, 9 mars 2011

-Jag skulle önska att alla vuxna som möter barn också orkar lyssna till dem. Det konstaterade H.M. Drottningen under sitt tal som avslutade 2011 års Barnrättsdagar i Örebro. Här kan du läsa talet i sin helhet.

Fru statsråd,
Representanter för barnrättsorganisationer,
Mina damer och herrar,drottningen

Jag vill börja med att säga att jag uppskattar mycket att vara här på Barnrättsdagarna. Ni har bjudit in till en viktig konferens i ämnet ”Barn i samhällsvård”. Det är en stor utmaning att möta alla de individuella behov som barn har. Jag skulle önska att alla vuxna som möter barn också orkar lyssna till dem. Det är så viktigt att vi vuxna tar barnens tankar och känslor på allvar och inte avfärdar dem. Barn signalerar det som är betydelsefullt för dem och då måste vi vuxna vara lyhörda.

För att kunna verka för barns bästa krävs ofta ett stort vuxenhjärta med engagemang och mod. Tänk om alla barn fick växa upp i närheten av åtminstone en vuxen som ser honom eller henne. Barn som mår bra, som får komma till sin rätt och som vet att deras tankar och förslag är viktiga, får både självkänsla och framtidstro vilket ger en tryggare framtid och samtid för oss alla.
Jag vill i detta sammanhang passa på att säga några ord om World Child & Youth Forum. Det är ett forum som Kungen och jag, tillsammans med övriga familjen, har tagit initiativet till. Vi hoppas att det ska bli en mötesplats som kan inspirera fler människor att verka för FN:s barnkonvention. Med forumet erbjuder vi en återkommande mötesdag på Stockholms slott med goda möten och samtal.

Vi vill att World Child & Youth Forum ska uppmärksamma hur vi tillsammans kan utveckla barns och ungas uppväxtvillkor. Den 19 november förra året genomförde vi det första forumet med fokus på artikel 12 i barnkonventionen. Den artikeln säger att det är både viktigt och klokt att föra en löpande dialog med barn och unga. Vi bjöd därför in representanter från barn- och ungdomsorganisationer, skolor, näringsliv, offentlig sektor, det civila samhället, riksdag och regering. Även den diplomatiska kåren var inbjuden i sällskap med sina barn. Drygt 400 deltog under dagen.

Nu är det vår förhoppning att World Child & Youth Forum, varje år i november, ska uppmärksamma det goda arbete som redan görs, men också fånga nya idéer. På det sättet inspireras fler människor att verka i barnkonventionens anda.
FN:s barnkonvention ger barn egna mänskliga rättigheter. När konventionen antogs av FN:s generalförsamling för drygt 20 år sedan, den 20 november 1989, var det ett betydelsefullt steg för mänskligheten.

Världssamfundet enades om att varje barn är värdefullt, har egna behov och rättigheter. Det är vi vuxna som har ansvaret för att barn får växa upp i miljöer som präglas av barnkonventionens anda.
Med dessa ord vill jag önska er lycka till i ert fortsatta arbete.