Våld mot barn i skolan

Mobbningen ökar i Sverige, barn och unga berättar inte i tillräcklig utsträckning om sin utsatthet och mobbning har allvarliga konsekvenser.

Friends frågade 1657 skolbarn mellan 9–18 år om de utsatts för våld i skolan. 7 % har någon gång under de senaste 12 månaderna blivit utsatta för slag, sparkar eller annat våld i skolan, som ledde till att den drabbade blev tvungen att uppsöka sjuksköterska, läkare eller tandläkare. Skolan är elevernas arbetsmiljö. Skolplikten gör att det är särskilt viktigt att säkra elevers rätt till en arbetsmiljö fri från våld.