Lika läge för alla?

Om uppföljning av det barnen tycker är viktigt och om omotiverade skillnader inom den sociala barn- och ungdomsvården

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (Vårdanalys)

Maria Branting, utredare Vårdanalys presenterar två nya rapporter som visar hur uppföljningen inom den sociala barn- och ungdomsvården kan bli bättre, bland annat genom att stärka barnens röst och genom att följa upp omotiverade skillnader. Den uppföljning som i dag görs av den sociala dygnsvården för barn har stora brister och saknar barnens perspektiv. Vårdanalys har i en studie frågat barn som är eller har varit placerade hur de tycker att den sociala dygnsvården borde fungera och hur den nationella uppföljningen bör stärkas för att följa upp att det som barnen tycker är viktigt. Vårdanalys har också undersökt om det finns skillnader mellan pojkar och flickor vad gäller beslut om insatser från socialtjänsten och om dessa skillnader är motiverade. Går det att hitta legitima förklaringar till varför skillnaderna har uppstått eller inte? I undersökningen har man även tittat på hur delaktiga barnen har varit i besluten om insatserna.

Ladda ner rapporterna:

Lika läge för alla

Fatta läget