Regeringens arbete med barns rättigheter

Socialminister Lena Hallengren intervjuas kring regeringens arbete med att stärka barns rätt till bästa uppnåeliga hälsa i Sverige. ”Vården och omsorgen ska funka, oavsett vem du är eller var i landet du bor. Det ser jag som min viktigaste uppgift de kommande åren. Det är en fråga om trygghet, svenska folket förväntar sig vård och omsorg av den allra högsta kvaliteten. Och det ska vi leverera.”