Pitch plan 3: Jurister för barnkonventionen – stärker barns rättigheter och minskar konflikter mellan föräldrar

Familjens Jurist är Sveriges största byrå inom humanjuridik. Våra jurister arbetar aktivt för att bilda praxis som stärker barns rättigheter och för att barnkonventionen får genomslag i domstolarna och därigenom stärka barnperspektivet. Vi ser till hela familjen situation och bidrar till att par som separerar eller skiljer sig gör det på ett så bra sätt som möjligt och undviker onödiga konflikter. I det arbetet med föräldrar använder vi oss av barnkonsekvensanalyser.

Med hjälp av våra digitala plattformar vägleder vi föräldrar genom hela processen. Vi inleder samtal med experter i vårt nätverk av samarbetspartners rörande relationer, föräldraskap, juridik, bostad och ekonomisk rådgivning. Allt för att sätta barnens perspektiv i fokus.