Pitch plan 3: Hur kan man samarbeta med Stiftelsen Allmänna Barnhuset i en kommun eller region

Stiftelsen Allmänna Barnhusets ordförande Anne Marie Brodén och styrelseledamot Per-Inge Lidén presenterar hur kommuner och regioner kan samarbeta med Stiftelsen Allmänna Barnhuset.