Paus och förflyttning

Under pausen förflyttar vi oss vid behov till respektive seminarielokal