Paus och förflyttning

Vi förflyttar oss från seminarielokalerna till Solasalen