MVP – om arbetet med unga mentorer mot våld i skolan

Arman Hoque, skolkurator, Rafelle Azzawi, kuratorssamordnare och två MVP-elever. Både personal och elever är från Karsby International School.

Det grova våldet har minskat i Botkyrka sedan socialtjänst, polis och skola började samverka och slutade arbeta i stuprör. Mentors in Violence Prevention – MVP har bidragit till att förändra de deltagande elevernas kunskap och attityder kring våldsbeteenden. Att eleverna i högre utsträckning uppmärksammar sitt eget och andras våldsbeteende. Även de fördjupade analyserna ger en sammantagen bild av att insatsen bidragit till en positiv förändring i MVP-gruppen och att denna förändring håller i sig över tid.