Exposekonton – en dold brottslighet mellan barn

Skickandet av nakenbilder, så kallade nudes, har på senare år blivit normaliserat bland många barn. De allra flesta uppfattar det som ett positivt och pirrigt sätt att utforska sin sexualitet, att stärka ett förhållande eller att flirta. Samtidigt är barnen osäkra på vad samtycke betyder i en digital miljö och riskerar att begå ett brott när de delar bilden vidare. I andra fall sprids bilderna vidare för att skada den som skickade.

 

ECPAT ser en explosionsartad ökning av exposekonton – anonyma konton på sociala medier eller forumtrådar – där barn sprider naket och sexuellt material på andra barn. Syftet är att kränka, skuldbelägga och trakassera. Tusentals barn får sina intima bilder och filmer spridda och för att ytterligare kränka den uthängda delas i många fall även personlig information i anslutning till bilden. Vuxenvärlden saknar kunskap om vad som sker och skuldbelägger ofta barnen som utsatts för att de skickade bilden om de berättar. Detta leder till att de barn som är utsatta hellre lever i övergreppssituationen än berättar för en vuxen.

 

Utifrån vad barn berättat i ECPATs årliga undersökning – Nude på Nätet – presenterar vi ny kunskap om vilka barn som besöker exposekonton och vilka som blir uthängda. Vi får också ta del av vilka lösningar barnen själva ser på fenomenet.