Inledningstal av socialtjänstministern

Hösten 2022 tillträdde Camilla Waltersson Grönvall som vår allra första socialtjänstminister med ansvar för barnrättsfrågorna. Nu inledningstalar hon med fokus på regeringens arbete med att stärka barnets rättigheter i Sverige.