Film med barn och unga i skyddat boende

Som inledningsfilmer till Barnrättsdagarna 2022 har vi samlat in berättelser från barn och unga som bor i skyddat boende. Fungerar skolan som det ser ut idag? Saknas det information? Vilka källor till information används bland barn och unga idag? Finns det saker som barn tycker vuxna borde bli bättre på när det gäller utbildning och information?