Barns självbestämmande och delaktighet och vårdnadshavares rättigheter och skyldigheter

Titti Mattsson professor i offentlig rätt vid Lunds
universitet lyfter frågor som berör barns självbestämmande och delaktighet inom vården ställt mot vårdnadshavares rättigheter och skyldigheter samt vårdens ansvar att ge god vård.