Barns rättigheter kontra föräldrarätten

Föräldrarätten är väldigt stark i Sverige. Kommer det bli någon skillnad när barnkonventionen blir lag? Deltagarna lyfter en fråga som sedan diskuteras. Ämnen som kommer beröras är: vårdnadstvister, socialtjänst, omhändertagande och hälso- och sjukvården.

Panelsamtal med Håkan Ceder, särskild utredare LVU-utredningen, Anna Kaldal, docent, Stockholms universitet, Maria Heimer, fil.dr, Uppsala universitet och Lars H Gustafsson, barnläkare.

Moderator: Anna Karin Hildingson Boqvist, program- och utredningschef, Barnombudsmannen