Barnets bästa – kan det användas som ett verktyg för att stärka barns rätt till hälsa?

För att barnkonventionen ska få genomslag och bidra till barns bästa uppnåeliga psykiska, fysiska och emotionella hälsa behöver barnets rättigheter finnas med i allt vi gör och alla beslut som rör barn. Ett av de verktyg vi kan använda oss av för att gå från ord till handling är artikel 3 barnets bästa. Vad innebär en prövning av barnets bästa av god kvalitet? Hur kan vi använda oss av barnets bästa och barnkonventionen i stort? Hur kan prövningen av barnets bästa stärka barnets rätt till bästa uppnåeliga hälsa?

Föreläsare: Marie Lundin Karphammar, barnrättsjurist SKR