Barn i kontakt med socialtjänsten

Under 2018 har Barnombudsmannen arbetat bland annat med att undersöka situationen för barn i den sociala barnavården. Vi har ställt frågor kring vilka erfarenheter barn har av att till exempel vara placerade i familjehem eller på institution. Vi har tidigare visat att det funnits brister i hur barns rättigheter respekteras och nu har vi följt upp för att se om det skett en förbättring eller om ytterligare åtgärder blir nödvändiga. Resultaten redovisas i en rapport som släpps 2019 och som presenteras under föreläsningen.