B1 – Barnrättssnack: Efter behov eller bekvämlighet? – Vilka barn ger vi våra insatser till, de som har störst behov eller dem vi råkar få i knät?

Åldersövergripande arbete
Bengt Söderström, Stiftelsen Allmänna Barnhuset
samtalet modereras av Emma Tengwall, Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Klicka här för att ansluta till barnrättssnacket i Zoom: https://us02web.zoom.us/j/86910364423

Sammanfattning: De grupper som har störst risk att utveckla fysisk och mental ohälsa brukar vara underrepresenterade i våra generella häslofrömjande insatser och i insatser för stöd och behandling.

Beskrivning: Det kan gälla de som är multippelt utsatta för till exempel våld, funktionsnedsättning, fattigdom, omsorgssvikt, psykosocial bealsning.
Vad kan vi göra för att nå dem som behöver det mest?

Anknytning till artikel 24: Artikel 24 är utångspunkt för diskussionen.