Antiagalagen 40 år – hur har det gått?

Vad var det som gjorde att Sverige var det första landet i världen som antog en lag mot barnaga? Vad har hänt sedan dess och finns något som vi fortfarande måste ta tag i? I närmare ett halvt sekel har Staffan varit engagerad i kampen mot barnaga och barnmisshandel. Han startade ämnet folkhälsovetenskap på Karlstads universitet, byggde upp Barnrättsakademien i Örebro och han har varit regeringens expert i barnmisshandelsfrågor.