62 – Rätt-ish Hemma: Barnkonventionen för dig som bor i familjehem och HVB

13-18
Emiliya Larsson, Föreningen Knas Hemma

Sammanfattning: Knas Hemma i samarbete med Stiftelsen Allmänna Barnhuset, har under tre år arbetat med att skapa en rättighetsutbildning för ungdomar i samhällsvård. De kommer att presentera Arvsfondsprojektet Rätt-ish Hemma.

Beskrivning: Knas Hemma:Ungdomsorganisationen för samhällsplacerade, har under tre år bedrivit ett Arvfondsprojekt i samarbete med Stiftelsen Allmänna Barnhuset. De har arbetat med att skapa en rättighetsutbildning till barn och unga i samhällsvård, som idag heter Rätt-ish Hemma. Projektet kommer att presenteras och en del av utbildningen som skapats är den hemsida som lanserades i år. Utbildningen utgår från fyra olika teman som täcker barnkonventionens artiklar, däribland artikel 24. Knas Hemmas projektledare kommer att presentera utbildningsmaterialet, som i framtiden kommer att erbjudas som utbildning till både ungdomar samt yrkesverksamma inom socialtjänsten. Rätt-ish Hemma, har skapats tillsammans med och för ungdomar. Allt material i utbildningen är skapat genom ungdomars röster från workshops runt om i landet.

Anknytning till artikel 24: Utbildningen Rätt-ish Hemma består av ungas röster i samhällsvård kopplat till barnkonventionen. Ett av det huvudteman för utbildningen är ”Din hälsa och dina behov”, där de unga delat sina röster om deras erfarenheter under pandemin och kopplat till artikel 24. Dessa röster kommer att presenteras i samband med föreläsningen genom deras berättelser. Projektet Rätt-ish Hemma, belyser hur målgruppen samhällsplacerade har påverkats både under pandemin men även under barndomen.