5h workshop: Våga ”Byt perspektiv”

Lokal: Fridolf Rhudin

Kl. 13:00 – 14:00

Våga ”Byt Perspektiv” – workshop i Knas Hemmas gruppdynamiska spel och delaktighetsmetod

13-18 år
Vanvård/försummelse

Ambassadörer från Knas Hemma, Föreningen Knas Hemma

Sammanfattning: Knas Hemma – ungdomsorganisationen för samhällsplacerade – håller en workshop i vår metod ”Byt Perspektiv”. Denna metod är ett gruppdynamiskt spel, en metod och ett verktyg för att visualisera och utveckla tankar, beskriva ett eller flera olika perspektiv och i syfte att samskapa fram lösningar utifrån barnets röst. Knas Hemma tror att denna metod kan skapa ökad inkludering av barn och ungas röster. Metoden har skapats utifrån ett rättighetsperspektiv och våra ambassadörer har utarbetat ”metodfall” som bygger på deras egna erfarenheter av placeringar. De fall som beskrivs ger också en tydligare bild av hur vår delaktighetsprocess kan gå till.

Beskrivning: Knas Hemma är en ungdomsdriven ideell förening som arbetar och finns nationellt. Vi som är med i Knas Hemma är ungdomar och unga vuxna i åldrarna 13-30 år, som antingen bor i eller har bott i familjehem, HVB-hem, eller annat boende för samhällsplacerade barn eller unga. Knas Hemma arbetar med att förändra samhället genom att påverka, utbilda och sprida kunskap om barn och ungdomar med erfarenhet av placeringar. Våra ambassadörer, som är 18-30 år och alla har egen erfarenhet av samhällsvård, sitter inne på mycket kunskap och föreläser om delaktighet, rättigheter och delar egna erfarenheter från sina tidigare placeringar.

2015 bjöd Knas Hemma in konstnären, Andrea Hvistendahl och hennes konstverk Our Move, för att tillsammans med våra ungdomar utveckla en delaktighetsmetod i syfte att stärka samhällsplacerade barn och ungas rättigheter, röster och delaktighet.

Denna metod kallar vi Byt perspektiv  och är ett gruppdynamiskt spel, en metod och ett verktyg för att visualisera och utveckla tankar, beskriva ett eller flera olika perspektiv och i syfte att samskapa fram lösningar utifrån barnets röst. Knas Hemma tror att denna metod kan skapa ökad inkludering av barn och ungas röster. Metoden har skapats utifrån ett rättighetsperspektiv och våra ambassadörer har utarbetat ”metodfall” som bygger på deras egna erfarenheter av placeringar. De fall som beskrivs ger också en tydligare bild hur vår delaktighetsprocess kan gå till. För att använda metoden måste man först gått en utbildning med oss. Knas Hemma har implementerat Byt perspektiv  i 24 olika kommuner i Sverige och vi utbildar socialtjänsten, socionomstudenter och andra aktörer i metoden.

Många barn och ungdomar som har upplevt svåra händelser, våld och trauman i livet har svårt för att uttrycka sig verbalt. Det fina med Knas Hemmas metod Byt perspektiv  är just det ”icke-verbala”. Barnet får möjlighet att uttrycka sig kring svåra saker utan att prata, och kan istället berätta och få sin röst hörd genom att använda sig av spelets symboler tillsammans med de professionella i rummet. Det är just detta som Knas Hemma vill demonstrera under denna ambassadörsledda workshop.

Anknytning till barnkonventionen och årets tema: Årets tema Varje barns rätt till en uppväxt fri från våld är något som Knas Hemma varje dag arbetar för ska bli verklighet i Sverige. Knas Hemmas workshop i metoden Byt perspektiv syftar till att få barn att kunna berätta sin berättelse även när det känns omöjligt och svårt. Knas Hemmas ambassadörer, som många upplevt just olika former av våld i sin barndom, vet hur det känns. De arbetar idag för att nästa generation barn och unga ska få en uppväxt fri från våld.

Denna workshop har en stark koppling till flera artiklar i barnkonventionen (främst art 19 och 25) som kommer vävas in i workshopen.