5e Bli inte hopplösa – Flyktingbarns vardagsstrategier i en papperslös situation – Fullsatt

Seminariet är fullsatt och det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta

Baserad på en deltagande studie med 17 barn i skolåldern (från 6-18 år) presenterar vi de strategier barn använder sig av för att hantera sin situation i papperslöshet, och hur olika professioner som kommer i kontakt med barnen kan stödja dem. Vi diskuterar vad det är i barnets rättslösa situation som beslutsfattare behöver ha förståelse för och ta ställning till för att kunna tolka och tillämpa barnkonventionen för barn i papperslöshet.

Föreläsare: Åsa Smith fil dr och Henry Ascher, barnläkare och professor, Göteborgs Universitet och Forskning och Utveckling, Angereds Närsjukhus