56 – Barn, sexuella övergrepp och pandemin

13-18
Sophie Josephson, Anna Karin Hildingson Bokvist, ECPAT Sverige

Sammanfattning: I föreläsningen barn, sexuella övergrepp och pandemin redogör ECPAT Sveriges generalsekreterare Anna Karin Hildingson Bokvist och seniora barnrättsrådgivare Sophie Josephson för kontakterna med barn och unga under året med covid-19. Utöver de barn som har kontaktat ECPAT Stödlinje för stöd, råd och hjälp med nedtagning av egenproducerat sexuellt kränkande material har ECPAT genomfört två digitala undersökningar om spridning av nakenbilder där tusentals barn bidragit med sina upplevelser och erfarenheter. Vilka strategier har barn när de får oönskade kontakter från andra barn och vuxna och hur upplever de sina möjligheter att söka stöd och skydd från sina vårdnadshavare?

Beskrivning: I slutet av mars 2020 öppnade ECPAT Sverige ECPAT Stödlinje. ECPAT hade under en längre tid sett ett behov av en särskild stödlinje för barn och unga om sexuella övergrepp och exploatering och vi erbjuder idag barn och unga stöd varje vardag. Som barn kan du må väldigt dåligt om du till exempel har hotats till att filma dig själv naken eller om en bild har spridits i sociala medier mot din vilja. ECPAT Stödlinje är en central del av Ditt ECPAT, en digital mötesplats för alla barn under 18 år där ECPAT samlar sitt stöd och rådgivning till barn via chatt, telefon och mejl. Vi har sett ett mer akut behov av att kunna hjälpa barn och unga som en följd av coronaviruset. Barn som är hemma tillbringar mer tid på nätet och när de är uttråkade eller ledsna och ensamma kan de vara utsatta för högre risk att luras eller hotas. Många barn som utsätts för övergrepp i familjen tvingas även spendera mer tid med sina förövare som arbetar hemifrån i större utsträckning.

Varje barn har rätt till bästa uppnåeliga hälsa och få stöd och hjälp i utsatta situationer. ECPAT Stödlinje lanserades i början av pandemin och i den här föreläsningen summerar vi våra kontakter med barn under pandemiåret. Barn som ECPAT kontaktar ECPAT Stödlinje och som har deltagit i ECPATs årliga digitala undersökning ”Nude på nätet” har delat med sig av sina upplevelser och erfarenheter av att utsatts för övergrepp under pandemin. Många av de barn som kontaktar ECPAT Stödlinje berättar om våldtäkter inom familjen eller om hot, utpressning och spridning av egenproducerat sexuellt kränkande material. En del av de barn som kontaktar ECPAT Stödlinje är multiutsatta, de är utsatta för andra typer av kränkningar på nätet, att föräldraförmågan sviktar samt tidigare erfarenheter av sexuella övergrepp. När samhället stänger ner och möjligheten att söka hjälp hos kuratorn eller ungdomsmottagningen minskar riskerar det att drabba barn som lever i utsatthet hårdast och barnen lämnas ensamma.

I den här föreläsningen redogör ECPAT för kontakterna med barn och unga under pandemin. Hur mår de barn som kontaktar ECPAT Stödlinje och hur upplever de sina möjligheter att söka stöd och skydd från sina vårdnadshavare och övriga samhället när de utsätts för sexuella övergrepp på nätet? Vi berättar även mer om hur barn och unga resonerar om risker på nätet och vilka strategier de själva har när de får oönskade kontakter från andra barn och vuxna.

Anknytning till artikel 24: Varje barn har rätt till bästa uppnåeliga hälsa och tillgång till stöd och skydd när de utsatts för sexuella övergrepp eller exploatering. Pandemin påverkar alla samhällsfunktioner vilket kan försvåra möjligheterna för barnet att söka skydd och stöd.