5 – Stopp! Min kropp! – skolmaterial

6-12
Sara Skoog, Rädda Barnen

Sammanfattning: Att ge barn och vuxna redskap när det gäller att kunna prata om kroppen, gränser och övergrepp är ett led i att säkerställa barns rätt till bästa uppnåelig hälsa. Under seminariet går vi igenom Rädda Barnens skolmaterial i Stopp! Min Kropp! och lyfter hur vuxna kan prata om kroppen, gränser och sexuella övergrepp för att hjälpa barn att förstå bl.a. kroppslig integritet, samtycke och vem de kan få hjälp av vid behov.

Beskrivning: Att ge barn och vuxna redskap när det gäller att kunna prata om kroppen, gränser och övergrepp är ett led i att säkerställa barns rätt till bästa uppnåelig hälsa. Att öka pratbarheten om sådant som kan kännas pinsamt, ovant eller svårt att prata om för både barn och vuxna är en viktig del i det förebyggande arbetet och hjälper barn att lättare kunna vända sig till en vuxen för att få hjälp och stöd. Genom att tidigt upptäcka barn som far illa ökar vi möjligheten till att barn ska få tillgång till professionell hjälp i de lägen där det behövs.

Rädda Barnen har under lång tid arbetat med frågor som rör våld och sexuella övergrepp mot barn. Under 2019-2021 har Rädda Barnen tagit fram ett material till lågstadiet som ska vara ett verktyg till vuxna för att prata om kroppen, gränser och sexuella övergrepp med barn. Syftet är att hjälpa barn att göra dessa ämnen pratbara, dels för att ge barn mer kunskap kring olika teman men också för att fånga upp barn som har varit med om saker som inte känns bra. Materialet är uppbyggt i sex teman med en kort film, arbetsblad och frågekort och är främst framtaget för användning i skolans värld men det går lika bra att använda materialet inom socialtjänsten, BUP och för andra aktörer som möter barn i åldersgruppen 7-9 år. Under vår presentation kommer vi att gå igenom materialet och lyfta hur vuxna kan prata om kroppen, gränser och sexuella övergrepp för att hjälpa barn att förstå bl.a. kroppslig integritet, samtycke och vem de kan få hjälp av vid behov.

Om vi ska kunna hjälpa barn att få åtnjuta bästa uppnåeliga hälsa och rätt till sjukvård och rehabilitering behöver vi hjälpa barn som är utsatta att kunna berätta om dess utsatthet i ett tryggt forum där de kan får hjälp. Vi behöver hjälpa barnet att veta att de aldrig har gjort något fel om de har utsatts för våld eller övergrepp av en vuxen och att de alltid kan få hjälp vid behov. Vikten av att tidigt få stöd och hjälp för att kunna läka utifrån den situation de varit med om kan inte nog betonas.

Anknytning till artikel 24: Om vi ska kunna hjälpa barn att få åtnjuta bästa uppnåeliga hälsa och rätt till sjukvård och rehabilitering behöver vi hjälpa barn som är utsatta att kunna berätta om dess utsatthet i ett tryggt forum där de kan får hjälp. Vi behöver hjälpa barnet att veta att de aldrig har gjort något fel om de har utsatts för våld eller övergrepp av en vuxen och att de alltid kan få hjälp vid behov. Vikten av att tidigt få stöd och hjälp för att kunna läka utifrån den situation de varit med om kan inte nog betonas.