4h Workshop: Två rum och en korridor – ett sätt att göra det tryggt

Lokal: Fridolf Rhudin

Kl. 11:00 – 12:00

Två rum och en korridor-ett sätt att göra det tryggt

Åldersövergripande arbete

Stöd och behandling

Föreläsare: Emma Andersson, Anki Falk och Elisabet Kjellander, Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Sammanfattning: Barn som upplevt våld från förälder behöver få sin upplevelse bekräftad. KIBB är en behandlingsmodell där hela familjen erbjuds stöd utifrån sin upplevelse av våld. Arbetet sker parallellt i två rum och en korridor som ett sätt att göra det tryggt för både barn och förälder. Rollspel demonstrerar delar av behandlingen och du kommer också att få reflektera kring olika sätt att prata om våld med barn och föräldrar.

Beskrivning: KIBB (Kognitiv integrerad behandling vid barnmisshandel) är en manualbaserad behandlingsmetod som implementerats i Sverige sedan2007 genom Stiftelsen Allmänna Barnhuset. KIBB riktar sig till de familjer där socialtjänsten bedömt att de våldsutsatta barnen kan fortsätta bo med sina föräldrar. Hela familjen erbjuds stöd med syfte att våldet ska upphöra, barnen ska få möjlighet att bearbeta det våld de upplevt samt skuldavlastning för barnen. Behandlingen innehåller bl a psykoeduaktion om våld, föräldrastrategier, ilskehantering, copingstrategier och traumabearbetningskomponenter.  Svensk forskning på barns upplevelser av metoden visar att barnen upplevt att behandlingen utgått från deras berättelser och att de känt sig lyssnade på. De beskriver att våldet blir tydligt adresserat och att de och föräldrarna fått nya strategier och ny kunskap. Barnen beskrev att de hade blivit lyssnade på, behandlingen hade utgått från deras berättelse och våldet hade blivit tydligt adresserat. De berättade om nya strategier och hur både de och deras föräldrar lärt sig nya saker. Att som barn berätta om att mamma eller pappa slår kräver mycket mod då man också har fått höra att man då kanske inte får bo kvar med sina föräldrar. Att som förälder bli kontaktad av socialtjänsten utifrån en misstanke om barnmisshandel väcker ofta mycket skuld och skam. Barnens oro kring vad de gjort i och med att de berättat och föräldrarnas oro för vad som ska uppdagas gör ofta att ingen vill prata om våldet och att barn och föräldrar har väldigt olika beskrivningar av vad som skett. I KIBB träffar därför barnen en barnbehandlare och föräldern en föräldrabehandlare som sedan är med som stöd i den gemensamma delen av sessionen. Arbetet sker parallellt i två rum och en korridor som ett sätt att göra det tryggt för både barn och förälder. Hur arbetet i två rum och en korridor går till visas konkret med rollspel. Du kommer också att få reflektera kring olika sätt att prata om våldet med barn och föräldrar.

KIBB skyddar barn mot våld och misshandel samt erbjuder stöd till barn som utsatts i enlighet med Barnkonventionens artikel 19. Enligt artikel 39 i barnkonventionen ska barn som utsatts för våld erbjudas rehabilitering och återanpassning i en miljö som främjar barnets självrespekt och värdighet Då våldet skett i hemmet av de som ska var trygga för barnet är det av vikt att föräldern tar ansvar för det våld som förekommit.

Anknytning till barnkonventionen och årets tema: KIBB skyddar barn mot våld och misshandel samt erbjuder stöd till barn som utsatts i enlighet med Barnkonventionens artikel 19. Enligt artikel 39 i barnkonventionen ska barn som utsatts för våld erbjudas rehabilitering och återanpassning i en miljö som främjar barnets självrespekt och värdighet Då våldet skett i hemmet av de som ska var trygga för barnet är det av vikt att föräldern tar ansvar för det våld som förekommit.