4e Att låta barn med funktionsnedsättning komma till tals – Fullsatt

Seminariet är fullsatt och det är inte längre möjligt att anmäla sig. 

Många pratar om barn med funktionsnedsättning.

Barnombudsmannen har mött och lyssnat till 99 barn med olika former av funktionsnedsättningar: hörsel, syn, kommunikationssvårigheter, fysiska och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

De har förmedlat hur de ser på sig själva och livet med sin funktionsnedsättning och hur de påverkas av attityder i samhället.

Deras råd och tips är ofta enkla att genomföra, men avgörande för att de ska kunna leva ett fullgott liv som andra barn. Bara vi är beredda att låta dem komma till tals och lyssna!

Arbetet presenteras i Barnombudsmannens årsrapport 2016

Föreläsare: Ellionor Triay Strömvall och Catherine Johnsson, projektledare för arbetet.

Lokal: Studion

Seminariet teckenspråktolkas