4b Jag är bara en påse med pengar – Fullsatt

Seminariet är fullsatt och det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta

I Maskrosbarns senaste studie har vi pratat med 103 barn i åldrarna 13 till 18 år om deras erfarenheter av insatser från socialtjänsten. Om de är nöjda med insatsen, vad är det som gör att de är nöjda? Vad skulle de vilja förändra om de kunde? Resultatet av studien visar att vi i dagsläget inte lever upp till de lagkrav som finns eller till barnkonventionens artiklar. Vi kommer att berätta om barnens tankar och deras idéer till förbättring. Vi kommer även att berätta om hur vi tror att dessa kan göra så att barnkonventionen som lag också i praktiken ska innebära en positiv skillnad för målgruppen.

Föreläsare: Sandra Patel Seropian, Chef för påverkansarbete och Lisa Dahlgren, Ansvarig barnombud, Maskrosbarn

Lokal: Mältaren