3g Den goda organisationen – om nyanlända elevers mottagande i skolan

Nyanlända elevers lärande främjas av samma faktorer som gäller för alla elever, men det finns specifika organisatoriska och undervisningsrelaterade faktorer som kännetecknar välfungerande skolverksamheter för nyanlända. När nu den organisatoriska verkligheten i flera kommuner är ansträngd till följd av flyktingsituationen, blir dessa faktorer än viktigare att känna till. Här lyfter Skolinspektionen goda exempel från granskning och tillsyn för att belysa vad du som huvudman, rektor eller lärare kan göra för att tillgodose såväl din organisations- som varje elevs rättigheter och behov.

Föreläsare: Peter Ekborg, biträdande generaldirektör, Skolinspektionen