3B. En trygg förskola ­– fri från kränkningar, diskriminering och trakasserier

Frida Warg, metodutvecklare och förskoleexpert, Friends

Är det lagstadgade likabehandlingsarbetet ett hinder som tar tid från barngruppen, eller verktyget som gör det lättare att utföra uppdraget? Föreläsningen tar upp hur bemötande, miljö, barnsyn, föräldrasamverkan och inflytande kan skapa förutsättningar för en trygg förskola – för alla barn. Vi reder ut vad ett demokratiskt förhållningssätt är i praktiken och diskuterar hur de vanliga pedagogiska verktygen kan användas som redskap för trygghet i förskolan.