37 – Det är mitt liv – om sambandet mellan barnmisshandel och att inte få välja sin framtida partner

13-18
Carolina Jernbro och Åsa Landberg, Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Sammanfattning: I den här föreläsningen har vi tänkt utgå från rapporten ”Det är mitt liv – om sambandet mellan barnmisshandel och att inte få välja sin framtida partner” som visar att ungdomar som inte själva får välja framtida partner är starkt kopplat till alla former av barnmisshandel och de mår dessutom mycket sämre än andra barn. Var femte har mått så dåligt att hen försökt ta sitt eget liv.

Beskrivning: Många tonåringar växer upp i hem där deras möjligheter att välja och styra sina egna liv begränsas. I den här föreläsningen har vi tänkt utgå från rapporten ”Det är mitt liv – om sambandet mellan barnmisshandel och att inte få välja sin framtida partner” som visar att ungdomar som inte själva får välja framtida partner är starkt kopplat till alla former av barnmisshandel; fysisk misshandel, psykisk misshandel, att bevittna våld mot en förälder, sexuella övergrepp och försummelse. De elever som inte får välja sin partner mår dessutom mycket sämre än andra barn. Det är vanligt med självskadebeteende och självmordstankar och var femte har mått så dåligt att hen försökt ta sitt eget liv. Rapporten har tagits fram i samarbete mellan Stiftelsen Allmänna Barnhuset och Länsstyrelsen Östergötland och har nu översatts till engelska och tillgänglighetsanpassats. Rapporten ligger dessutom till grund för en animerad film som är tänkt att visas för barn och unga. Filmen finns på tio olika språk.

Rapporten bygger på resultat från en nationellt representativ elevenkätsundersökning inkluderande 4741 elever i årskurs 9 i grundskolan och årskurs 2 på gymnasiet som Stiftelsen Allmänna Barnhuset låtit Carolina Jernbro och Staffan Janson genomföra inom ramen för ett regeringsuppdrag.

Anknytning till artikel 24: Barn har rätt till en god hälsa och traditionella sedvänjor som är skadliga för barns hälsa ska avskaffas. Presentationen handlar om att barn som inte själva får välja framtida partner mår betydligt sämre än övriga barn.