2f Sexuella övergrepp och porr

Stoppa handeln med barns kroppar

Åldersövergripande arbete

  1. Barn och unga som är utsatta för våld och övergrepp av olika slag

Gabriella Kärnekull Wolfe1 Kajsa Rietz2

1 Ombudsmannen mot Kommersiell Sexuell Exploatering av barn (OKSE)
2 Novahuset

Sammanfattning: Idag lever vi i ett samhälle där barns kroppar köps och konsumeras. Ungefär 22 000 barn och unga mellan 15-19 år har utsatts för kommersiell sexuell exploatering. Genom att ge unga information och utbildning kan vi förbättra deras möjligheter att tillvarata sina rättigheter och motverka normer och attityder som bidrar till kommersiell sexuell exploatering.

Beskrivning: Föreläsningen kommer att ge en inblick i hur den kommersiella sexuella exploateringen av barn ser ut i Sverige idag, och på vilket sätt information och utbildning till barn kan förebygga våldsamma beteenden och lära barn om sina rättigheter. I samtal med barn som utsatts för kommersiell sexuell exploatering uppger målgruppen att de inte vetat om att det de blivit utsatta för är våld. Detta i kombination med att förövare av kommersiell sexuell exploatering blir allt yngre talar för att det finns ett behov av att lyfta ämnet i samtal med barn och unga.

Genom att skolan tillhandahåller information om ämnet och de normer och attityder som utsattheten bygger på, kan vi förebygga att kommersiell sexuell exploatering sker och göra det lättare för barn att berätta om de utsätts.

Föreläsarna är Kajsa Rietz på Novahuset och Gabriella Kärnekull Wolfe, Ombudsman mot Kommersiell Sexuell Exploatering av barn (OKSE), ett nytt initiativ av Novahuset, Ellencentret och Child10, och kombinerar Novahusets stora erfarenheter av våldpreventivt arbete med OKSEs övergripande perspektiv av den rådande situationen för utsatta barn.

 

Anknytning till artikel 12, 13, 17, 28 eller 29: Rätten till information och utbildning om kommersiell sexuell exploatering knyter an till barnkonventionens artikel 29.

Rätten till stöd och information – hur pratar vi med killar om porr?

13-18

  1. Barn och unga som är utsatta för våld och övergrepp av olika slag

Karin Caspani och  Andreas Abrahamsson, organisationen MÄN och killar.se

Sammanfattning: Killar.se är en digital plattform som erbjuder stöd till alla som identifierar sig som killar mellan 10–25 år; vi driver bland annat en anonym stödchatt som är öppen fem kvällar i veckan, regelbundet chattstöd med stödperson och fysisk samtalsmottagning för killar och unga män som använt våld i sina relationer.

Sen 2021 ingår även projektet ”Killar om porr” , ett treårigt projekt finansierat av arvsfonden. Många killar tittar på porr och många exponeras för den första gången i mycket tidig ålder. Vad blir konsekvenserna av det? Hur påverkar porren oss, och vilka bilder av och förväntningar på sex kan det skapa? Hur ser porren ut och vilka skadas? Det här är några av de frågor projektet Killar om porr tittar närmre på.

I vår senaste Sifo-undersökning från 2021 frågade vi killar 13–25 år om hur de tittar samt vilken inställning- och upplevelser de har av pornografi. Resultaten visar att många mår dåligt av det de ser och gärna vill prata och reflektera kring det. Killar är överlag underrepresenterade när det kommer till att söka stöd och hjälp från vuxenvärlden och i frågor kopplade till porr blir tröskeln högre då många barn och unga upplever skam att prata om det med vuxna. Vi behöver säkerställa att killar vet var de kan få stöd i frågor som påverkar dem och i vissa fall bidrar till psykisk ohälsa och/eller kan få negativa konsekvenser för tjejer och andra som finns i killarnas omgivning och i partnerrelationer, hur gör vi det?

Beskrivning: Vi har stor erfarenhet av att lyssna på killars egna erfarenheter och tankar genom vår stödchatt som funnits sen 2009. Vi ser ett ökat behov från killar av att få prata om porr i takt med att allt blir mer och mer lättillgängligt på nätet. Vi möter allt från frågor och tankar, kring exempelvis sex, prestation och kroppen som på olika sätt är kopplade till sådant som setts i porren, till direkta frågor om porr och behov av hjälp att sluta titta.

Nästan all porr på nätet är både fysiskt och verbalt våldsam. Flickor, kvinnor och andra personer förnedras, både i filmerna och i verkligheten – det vi ser i porren har hänt på riktigt och skildrar oftast inte sex med samtycke. Om det finns trygga rum för killar att reflektera med varandra och andra vuxna, tror vi att bilden av vad porr är breddas och det som visas i porren kan problematiseras.

Hur skapar vi bättre förutsättningar så att barn och unga får den kunskap och information de behöver för att kunna reflektera kritiskt kring den porr, sexualiserade bilder och intryck de möter online? Hur säkerställer vuxenvärlden att barn och unga vet var de kan få stöd och hjälp i frågor kopplat till porren?