2e Det gäller en av fem – Om sexuella övergrepp mot barn. Vem lyssnar på barnen? – Fullsatt

Seminariet är fullsatt och det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta

Det gäller en av fem – fakta om barn, sexuella övergrepp och sexuell exploatering i Sverige 2014 ger en sammanfattning av en undersökning från 2014 där ett representativt urval av närmare 6000 gymnasieelever har fått svara på frågor om deras erfarenheter av sexuella övergrepp och sexuell exploatering under uppväxten. Den svarar på frågor som: Hur många barn i Sverige har utsatts för sexuella övergrepp och sexuell exploatering? Hur mår de? Vem har de berättat för och vilket stöd har de fått?

Vem lyssnar på barnen- hur ser samhället på sexuella övergrepp och ska det behöva ta 25 år för att få upprättelse. I dagens samhälle tystas barn ofta ner av sina förövare och det är svårt för ett barn att få upprättelse genom en fällande dom. Statistiken visar på svårigheter och brister i lagen för att barn som utsätts för sexuella övergrepp ska kunna få skydd. Amanda och Daniella arbetar med barn/ungdomar som upplevt sexuella övergrepp och deras anhöriga. Föreläsningen kommer ta upp hur samhället idag skyddar dessa barn och vad som behöver förändras. Forskning visar på om hur barn som upplevt sexuella övergrepp far med psykisk ohälsa. Blir inte ett barn hörd kan det få svåra konsekvenser för barnet och dess framtid. Genom exempel från verkligheten, statistik och forskning vill vi visa att det går att göra annorlunda.

Föreläsare: Åsa Landberg, Stiftelsen Allmänna Barnhuset, Amanda Kullenberg, Daniella Nilervik, verksamhetsansvariga Föreningen Anhöriga till sexuellt utsatta barn, Atsub

Lokal: Studion