2a Barnkonventionen i förskolan

Barnkonventionen i förskolans systematiska kvalitetsarbete – ”Från start till mål”, om barnkonventionen i förskolans systematiska kvalitetsarbete. ”Från start till mål” är ett enkelt verktyg för att arbeta med systematiskt kvalitetsarbete och pedagogisk dokumentation utifrån, aktuell forskning och läroplanens riktlinjer.

Relaterar förskolans läroplan till barnkonventionens 4 grundprinciper? Tveta förskolor arbetar utifrån Reggio Emilias filosofi. Med barnkonventionens 4 grundprinciper som utgångspunkt reflekterar vi över målen i läroplanen och jämför dessa med målen och principerna för förskolorna i Reggio Emilia, Italien. Har de barnets perspektiv eller den vuxnes barnperspektiv?

Föreläsare: Helena Yourston och Gunilla Eriksson Bergström, specialpedagoger, förskolor, Almbyområdet i Örebro kommun. Katarina Holmström, förskolechef och Ulla Castenvik, bitr. förskolechef, Tveta förskoleområde, Södertälje kommun

Lokal: Handskmakaren