23 – Barnrättsdetektiverna – ett digitalt läromedel om barnkonventionen skapat tillsammans med barn

6-12
Jenny Eriksson, Malin Fryknäs, Anna Strandberg, MR-piloterna

Sammanfattning: Följ med på en rundtur i det upplevelsebaserade och kostnadsfria läromedlet Barnrättsdetektiverna, som har skapats i samverkan med elever i åk F-3 och lärare! Vi visar hur de animerade barnrättsdetektiverna Mika, Nadia och Leo guidar elever genom läromedlet och delar ut detektivuppdrag, såsom att undersöka rätten att må bra i skolan. Eleverna skapar detektivrapporter och kan ge förslag på hur skolans arbete med rättigheterna kan stärkas. Rapporterna lämnas till ansvarsbärare.

Beskrivning: Barnrättsdetektiverna är ett digitalt läromedel för elever i årskurs F-3 om barnkonventionen och vad den innebär i praktiken i skolan.

Läromedlet har utvecklats genom en barnrättsbaserad metod, tillsammans med skolor och med målgruppens (elevernas) delaktighet i centrum. Grunden i läromedlet är att eleverna, genom att utforska olika människorättsområden och undersöka hur den egna skolan arbetar med barnkonventionen, får kunskap om sina rättigheter och om vilka som ansvarar för att uppfylla dem.

Målet är att barn genom läromedlet i tidig ålder ska få lära sig att de är rättighetsbärare, och att deras möjligheter att utkräva och använda sina rättigheter därigenom ska stärkas – i skolan och i övriga delar av samhället. Läromedlet, inklusive en lärarhandledning och ett utbildningsmaterial riktat till lärare och andra som arbetar med och för barn, kommer att spridas till Sveriges F-3-skolor. Materialet är kostnadsfritt.

Under föreläsningen visar vi exempel på hur de animerade barnrättsdetektiverna Mika, Nadia och Leo guidar eleverna genom läromedlet och ger dem detektivuppdrag, såsom att undersöka rätten att må bra i skolan. Eleverna skapar detektivrapporter och kan ge förslag på hur skolans arbete med rättigheterna kan stärkas. Rapporterna lämnas till ansvarsbärare.

Under föreläsningen berättar vi också om processen med att utveckla läromedlet. Hur har vi arbetat praktiskt med den barnrättsbaserade metoden med elevers delaktighet i centrum? Vi lyfter fram elevers och lärares erfarenheter och upplevelser av projektet, och tydliggör hur vi har tillämpat artikel 24 och övriga samverkande rättigheter i utvecklingsprocessen och i läromedlet i sig.

Barnrättsdetektiverna är ett Arvsfondsprojekt i samverkan mellan MR-piloterna, Loops Education, Göteborgs universitet samt skolor i Göteborg, Sollentuna, Halmstad och Mölndal.

Under projektår 3 (maj 2021 – april 2022) har vi i MR-piloterna möjlighet att utan kostnad ge skolor och andra verksamheter som arbetar med och för barn stöd i att använda Barnrättsdetektiverna.

Anknytning till artikel 24: Barns rätt till hälsa påverkas av hur andra rättigheter, såsom trygghet, stöd, icke-diskriminering, delaktighet och lek, uppfylls. För att barns rätt till hälsa ska uppfyllas är det därför viktigt med kunskap om hur de olika rättigheterna samverkar, vad de betyder i praktiken och vem som ansvarar för dem. Genom Barnrättsdetektiverna får både elever och skolpersonal denna kunskap.