20. Placerade barn och ungs tillgång till hälso-, sjuk- och tandvård i Stockholms län

Åldersövergripande
Barn och ungdomar i samhällets vård har sämre hälsa än sina jämnåriga och fortsatt hälsoproblematik även i vuxen ålder. I denna studie undersöks placerade barn och ungas tillgång till hälso- och sjukvårdsinsatser, tandvård och psykiatri. Vilken vård erbjuds? Hur fungerar samarbetet mellan socialtjänsten och hälso- och sjukvårdens aktörer? I rapporten används både aktmaterial och intervjuer för att identifiera utmaningar och möjliga vägar framåt för att stärka placerade barn och ungas mående och tillgång till hälso- och sjukvård. Föreläsare: Baharan Kazemi, FoU Nordväst