1h Workshop: Stopp! Min kropp!

Kl. 13:00 – 14:00 Lokal: Fridolf Rhudin

Stopp! Min kropp! Lek och prat i förskolan

Åldersgrupp: 0-6
Sexuella övergrepp

Workshophållare: Emma Chawinga, Rädda Barnen

Sammanfattning: Workshopen ger dig en inblick i Rädda Barnens nya Stopp! Min kropp! – material som riktar sig till barn i förskoleålder. Du får se materialet och testa på hur det kan användas i leken och samtalen i vardagen med de yngsta barnen.

Beskrivning: Under hösten 2022 lanserade Rädda Barnen ett nytt konkret material till förskolan som syftar till att stödja samtal och lekar kring kroppen och samtycke. Att prata med små barn om kroppen och gränser hjälper barn att bli medvetna om kroppens värde och hur de säger eller visar ja och nej. Genom att prata, sjunga sånger, läsa böcker och leka lekar får barn hjälp att utveckla sin förståelse för känslor, privata områden, kroppsgränser och samtycke. Leken kan också hjälpa barn att sätta ord på saker de är med om och kan underlätta för barn att tidigt be om hjälp. Rädda Barnen har lång erfarenhet av att arbeta med barn kring kroppen och gränser. Under workshopen kommer materialet att presenteras och du får testa på hur det kan användas i arbetet med de yngsta barnen.

Workshopen knyter an till artikel 19 i BK: Barn ska skyddas mot alla former av fysiskt eller psykiskt våld, skada eller övergrepp, vanvård eller försumlig behandling, misshandel eller utnyttjande, inklusive sexuella övergrepp.

Anknytning till barnkonventionen och årets tema: Workshopen knyter an till artikel 19 i BK: Barn ska skyddas mot alla former av fysiskt eller psykiskt våld, skada eller övergrepp, vanvård eller försumlig behandling, misshandel eller utnyttjande, inklusive sexuella övergrepp.